Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015


κλικ στην εικόνα


https://atlantas.wikispaces.com/file/view/%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91+2014-2015-+%CE%91%CE%94%CE%91+-%CE%A9%CE%A9%CE%9C%CE%999-7%CE%93%CE%A4.pdf/520506384/%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%202014-2015-%20%CE%91%CE%94%CE%91%20-%CE%A9%CE%A9%CE%9C%CE%999-7%CE%93%CE%A4.pdf

Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

απόφαση της ΔΟΕ (2013) 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)
Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2014-2015
Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ
Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:
Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η
Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2014-15
Για τις σχολικές δραστηριότητες 2014-2015 ισχύει η
(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)
Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα
ισχύουν οι:
Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)