ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ


Μάθετε τους Νομούς Ελλάδας και τις πρωτεύουσες τους μέσα από ένα παιχνίδι ερωτήσεων.
Δημιουργός: Ελένη Καρκάνη

κάντε κλικ στην εικόνα και παίξτε


Αμαδημοσίευση από: Της Πέμπτης τα καμώματα

Σχόλια