για μένα
αναλυτικό βιογραφικό


τα ιστολόγιά μου(κλικ στις εικόνες)

ο ζωηρός μαθητής της πρώτης
(ιστολόγιο για την Α΄ δημοτικού)


ο ζωηρός μαθητής της δευτέρας
(ιστολόγιο για την Β΄ δημοτικού)

ο ζωηρός μαθητής της πέμπτης
(ιστολόγιο για την Ε΄ δημοτικού)


Συμμετέχω και εδώ

ΑΝΕΜΟΣ