ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ


Παρακολουθήστε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την επίδραση της τηλεόρασης στη ζωή των μαθητών.
Από τους μαθητές της ΣΤ΄τάξης.
Υπεύθυνος δάσκαλος: Νίκος Νικολόπουλος


Σχόλια