Παιδί και Τηλεόραση: Η Αγωγή της τηλεόρασης – Αγωγή στο διαδίκτυο


 8η δραστηριότητα : Φτάχνω τη δική μου διαφήμιση

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Ε’ τάξης:

Παιδί και Τηλεόραση (Η Αγωγή της τηλεόρασης – Αγωγή στο διαδίκτυο 2010-2011)
Συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης
Υπεύθυνος δάσκαλος: Αντώνης Τσιβούλας

Σχόλια