Η Αγωγή Υγείας στα Σχολεία. Από την τάξη στην ομάδα. Εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο εκδόθηκε το 2003 και χρησιμοποιείται  από εκπαιδευτικούς που συντονίζουν μαθητικές ομάδες στις καινοτόμες δράσεις του σχολείου (Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα) αλλά και στο σχεδιασμό ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας  μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ).

Οι Θεματικές Ενότητες του εγχειριδίου είναι:

Τα πρόσωπα και οι σχέσεις στην ομάδα (γνωριμία, συνύπαρξη και συνεργασία, σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, σχέσεις των μελών της ομάδας με τους «απόντες άλλους»).

Εγώ και οι άλλοι (αυτογνωσία, αποδοχή του εαυτού, αυτοεκτίμηση, έκφραση του εαυτού, επικοινωνία με τους άλλους).

Βοηθητικές δραστηριότητες (ασκήσεις χαλάρωσης, ομαδικά παιχνίδια, κλείσιμο της συνάντησης, αξιολόγηση της συνάντησης).κλικ στην εικόνα για να μεταφερθείτε στο εγχειρίδιο
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου