Τις εξετάσεις για το μέλλον μας τις δίνουμε μαζί!

φωτογραφίες από το σημερινό συλλαλητήριο για την επιστράτευση στην Αθήνα

βίντεο από το συλλαλητήριο εδώ
Σχόλια