Ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου
Ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου κλικ εδώ

Ελλάδα, Σκάκι και Καινοτομία - Ν. Λυγερός κλικ εδώ
Σχόλια