Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε ένα παιδί με ΔΕΠ/Υ στην τάξη σας


Ένας χρήσιμος οδηγός για τους δασκάλους από το Σύνδεσμο Στήριξης ΔΕΠ-ΔΕΠΥ Κύπρου.


Σχόλια