Το δικό μου ΟΧΙ

Το δικό μου ΟΧΙ είναι απέναντι στους 
δανειστές - εκβιαστές, 
ντόπιους και ξένους.
Και έχω να τους πω αυτό:
η πείνα και η φτώχεια παλεύονται,
η σκλαβιά και η υποταγή ΟΧΙ.