ΠΕΙΡΑΜΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΑΕΡΙΩΝ


Στο στόμιο ενός μπουκαλιού περνάμε ένα μπαλόνι. Το τοποθετούμε σε ένα δοχείο με ζεστό νερό. Παρατηρούμε ότι όταν τα αέρια θερμαίνονται διαστέλλονται. Από τη μαθήτρια Χριστίνα Κ.Σχόλια