ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ!Αναδημοσίευση από το φιλικό blog ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΠΟΣ
Το αργό πετρέλαιο (το πετρέλαιο που παίρνουμε από τις γεωτρήσεις) πριν μετατραπεί σε χρήσιμα προϊόντα πρέπει να επεξεργαστεί. Η επεξεργασία του αργού πετρελαίου ονομάζεται διύλιση και πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις τα διυλιστήρια. Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη διύλιση ονομάζονται κλάσματα του πετρελαίου.Ο διαχωρισμός αυτός των κλασμάτων του πετρελαίου γίνεται σε συσκευές που ονομάζονται αποστακτικές στήλες. Η λειτουργία της αποστακτικής στήλης στηρίζεται στο διαφορετικό σημείο βρασμού των διαφόρων ουσιών.Σημεία βρασμού των κλασμάτων του πετρελαίου:
Βενζίνη: 30ο – 180ο C
Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης (ντίζελ):
230ο – 310ο C
Υγραέριο: -160ο C – 0o C
Μαζούτ: 310ο – 400ο C
Υγραέριο: -160ο – 0ο C

Τα κυριότερα κλάσματα του
αργού πετρελαίου είναι:
- το προπάνιο και το βουτάνιο (υγραέρια): τα χρησιμοποιούμε σε καμινέτα και κουζίνες- βενζίνη: χρησιμοποιείται ως καύσιμο. Η ποιότητα της βενζίνης καθορίζεται από την περιεκτικότητα σε οκτάνια (αριθμός οκτανίων). Τα οκτάνια είναι υδρογονάνθρακες που έχουν στο μόριό τους 8 άτομα άνθρακα. Όσο περισσότερα οκτάνια έχει η βενζίνη τόσο καλύτερη είναι η ποιότητά της. Η βενζίνη που χρησιμοποιούμε έχει από 90 έως 100 οκτάνια
- κηροζίνη: χρησιμοποιείται ως καύσιμο στα αεροπλάνα- πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης (ντίζελ): το πετρέλαιο θέρμανσης χρησιμοποιείται στα καλοριφέρ και τις σόμπες ενώ το πετρέλαιο κίνησης για βαριά οχήματα π.χ. τρακτέρ, φορτηγά, αυτοκίνητα- παραφίνη: χρησιμοποιείται για θέρμανση και φωτισμό (παρασκευή κεριών)- μαζούτ: χρησιμοποιείται για την κίνηση των πλοίων, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για τη λειτουργία βιομηχανιών- άσφαλτος: για το στρώσιμο των δρόμων- ορυκτέλαια: για τη λίπανση των μηχανών και για παρασκευή άλλων υλικών (πχ πλαστικά, ελαστικά)Αναρτήθηκε από Αδάμ Δημήτρη

Σχόλια