Παιχνίδι χωρίς ρεύμα
1ο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικών ταινιών "Ένας πλανήτης... μια ευκαιρία"
από το Δημοτικό Σχολείο της Σερίφου.


Σχόλια