Όχι άλλη βία μέσα στα σχολεία, αν δεις μέσα από τα μάτια του άλλου


Αφιερώμένη αυτή η ανάρτηση στην Αμάντα και τον Αλέξανδρο για τον εξαιρετικό με επιχειρήματα διάλογο που είχαν με αφορμή αυτή  την ανάρτηση. Νομίζω ότι η παρεξήγηση "λύθηκε". Εγώ να σημειώσω από τη μεριά μου, πως είναι πολύ τυχεροί οι μαθητές τους που έχουν τέτοιους εκπαιδευτικούς:
όπως η Αμάντα και ο Αλέξανδρος. 




όχι άλλη βία στα σχολεία






Δες με τα μάτια του άλλου



κλικ στην εικόνα





Σχόλια