Το λάθος

Οι τάξεις Ε' και ΣΤ' του Δημοτικού Σχολείου Οίας παρουσιάζουν την Ταινία Μικρού Μήκους 
"Το λάθος".

(το είδα εδώ)                                             

Σχόλια