Το αηδόνι (ταινία για την ενδοσχολική βία)

από την ΣΤ΄  τάξη του 32ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

(το είδα εδώ)
Σχόλια