Όταν τα δέντρα εμποδίζουν δεν τα καταστρέφουμε…

Κάπου στην Αυστραλία...

Σχόλια