Ταξίδι στη γνώση – κινούμενα σχέδια (ΝΟΗΣΙΣ)


κλικ στην εικόνα


http://www.noesis.edu.gr/noesis-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD/

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας είναι το σημαντικότερο τεχνολογικό μουσείο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1978 ως Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στο 6ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης Θέρμης.

Σχόλια