ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Μέσα από δύο εκπαιδευτικά βίντεο  για το δεύτερο βίντεο πατήστε εδώ:

Σχόλια