Ένα τραγούδι για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς


Τι μου θυμίσατε τώρα...
Καλές τοποθετήσεις παιδιά!
Ο δρόμος για τη δικαίωση είναι μακρύς...Σχόλια