Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για όλα τα μαθήματα των τάξεων της Α’ και Β’ του Δημοτικού, ώστε να καταστούν προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες αναπηρίες



Παραδοτέα - Νέα Λογισμικά

κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου