Παιδί και Τηλεόραση (Η Αγωγή της τηλεόρασης – Αγωγή στο διαδίκτυο)

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Ε’ τάξης: Παιδί και Τηλεόραση (Η Αγωγή της τηλεόρασης – Αγωγή στο διαδίκτυο)  2010-2011
Συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης 

υπεύθυνος δάσκαλος: Τσιβούλας Αντώνης

Δραστηριότητα No1
Δημιουργία αφίσας για την τηλεόραση.

Στόχος της δραστηριότητας: Μέσα από την αφίσα να φανούν τα συναισθήματα και οι απόψεις των παιδιών για την τηλεόραση
Zωγραφιές – αφίσες των παιδιών

Δραστηριότητα Νο 2
Ήχοι της τηλεόρασης

Ζητήσαμε από τους μαθητές να ακούσουν μια σειρά από που έχουν σχέση με διαφημίσεις και εκπομπές της τηλεόρασης (θέματα δελτίων ειδήσεων, τρέιλερ εκπομπών, διαφημίσεις). Την ώρα που άκουγαν τους ήχους συμπλήρωναν ένα φύλλο εργασίας όπου έπρεπε να ανακαλύψουν τους ήχους. Μπορούσαν να γράψουν ό,τι ήθελαν. Αν για παράδειγμα δε θυμούνταν ακριβώς το προϊόν ή την εκπομπή, μπορούσαν να την περιγράψουν. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της δραστηριότητας. Από τον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί εύκολα κανείς μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι βλέπουμε πολλή τηλεόραση ως τάξη!

Δραστηριότητα Νο 3
Πόσο με επηρεάζει η  τηλεόραση
 

Σχόλια