Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον, Ε΄ τάξη, 2010-11

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διαπροσωπικών Σχέσεων
5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού

Χαίρομαι όταν…


Η εικόνα δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Wordle.
Τα παιδιά γράψανε με τι χαίρονται στο σχολικό περιβάλλον και με τη βοήθεια του Wordle οπτικοποιήθηκε η συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης από ένα δοσμένο κείμενο. Έτσι οι μεγαλύτερες λέξεις στην εικόνα δείχνουν με τι χαίρονται περισσότερο οι μαθητές της Ε΄τάξης.


κάντε κλικ στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθοςΧαίρομαι όταν…

                                Wordle: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον, Ε΄τάξη,2010-11, Χαίρομαι όταν...

Οι απαντήσεις των μαθητών:

όταν παίζω με τους φίλους μου, όταν πάμε εκδρομή, όταν δεν έχουμε σχολείο, όταν λείπει ο δάσκαλος, όταν ο δάσκαλος μας επιβραβεύει, όταν παίζω με τους φίλους μου, όταν πηγαίνω καλά στα τεστ, όταν ο δάσκαλος μας επιβραβεύει, όταν τελειώνει το σχολείο, όταν χτυπά το κουδούνι, όταν πάμε εκδρομή, όταν παίρνω καλούς βαθμούς και βάζω γκολ στο ποδόσφαιρο, όταν παίζω και όταν πηγαίνω καλά στα τεστ, όταν παίζω στην αυλή, όταν πηγαίνω καλά στα τεστ και όταν παίζω με τους φίλους μου, όταν πάμε εκδρομή,  όταν δεν έχουμε σχολείο, όταν δεν έχουμε σχολείο, όταν κάνουμε επιβραβεύσεις και όταν πηγαίνουμε εκδρομές, , όταν κάνουμε επιβραβεύσεις και όταν πηγαίνουμε εκδρομές, όταν παίζω στην αυλή με τους συμμαθητές μου, όταν κάνουμε επιβραβεύσεις, όταν έχω καλές σχέσεις με τις φίλες μου, όταν πηγαίνουμε εκδρομές, , όταν λείπει ο δάσκαλος.

Σχόλια